اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 779,200,362,335 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,529,306 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,529,306 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,638,583 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 103,489

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

enamad