اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/12
کل خالص ارزش دارائی ها 304,437,882,012 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,695,289 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,695,289 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,761,401 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 64,839

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

enamad