اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/02
کل خالص ارزش دارائی ها 647,147,877,285 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,736,211 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,736,211 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,839,080 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 96,070

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

enamad