اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 2,433,610,233,629 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,884,970 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,884,970 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,984,631 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 188,872

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

enamad