بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 273,929,021,398 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,329,524 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,329,524 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,381,715 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 63,270

صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

نمودار‌ها