بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 15,854,570,004 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,381,782 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,381,782 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,399,595 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,474

صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

نمودار‌ها