اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 2,717,467,767,829 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,642,983 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,642,983 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,751,104 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 173,718

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ابراهيم ساجد ئئلانجق، ويدا اسكندرنژاد، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad