امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه در تاریخ 1395/07/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه تغییرات امیدنامه در خصوص بخشنامه شماره12010065
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1398/06/24جهت تغییرات هزینه سالانه نرم افزار
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1398/04/02 جهت تغییرات کارمزد سالانه حسابرس
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1398/04/16 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/05/28